top of page

Fakultní nemocníce Bulovka

Zadáním investora bylo vytvořit funkční a estetické zázemí pro lékaře a zdravotní personál na oddělení Interny a nastavit nový standard pro veškeré ostatní nemocniční zázemí v areálu nemocnice.

bottom of page